Już po raz siódmy nasze gimnazjum przystąpiło w tym roku do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

23 listopada 2012 roku odbyły się szkolne eliminacje tego konkursu, przeprowadziły go nauczycielki języka niemieckiego Dorota Ulrich, Agnieszka Hibner i Ewelina Kilisz. 39 uczestników zmagało się z testem składającym się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego. Aby zakwalifikować się do etapu regionalnego trzeba było uzyskać 75% możliwych punktów do zdobycia.

Z naszej szkoły udało się to aż 26 uczniom, którzy 5 stycznia 2013 roku pojechali na kolejny etap konkursu do Opola. W ciągu 90 minut zmagali się z testem sprawdzającym wiadomości i umiejętności w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. W eliminacjach wzięło udział prawie 173 gimnazjalistów z całego województwa opolskiego, a aż sześciu z naszej szkoły zakwalifikowało się do finału konkursu do Warszawy. Są to: Angelika Dworaczek, Rafał Błoniarz, Magdalena Leśnik, Marcel Socha, Dominik Ludwig i Florian Reinert.

3 marca 2013 roku w siedzibie Goethe Instytutu w Warszawie odbył się finał tego konkursu, na który pojechali nasi uczniowie z nauczycielką języka niemieckiego panią Dorotą Ulrich.

Etap ten składał się z części pisemnej i ustnej, a część realioznawstwa była poświęcona w tym roku Szwajcarii. Wzięło w nim udział 104 najlepszych uczniów z całej Polski. Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie stanowili tak liczną grupę. Co roku nasi uczniowie byli finalistami i laureatami tego konkursu. W tym roku sukces bardzo duży, gdyż nasz uczeń Dominik Ludwig z klasy II A zajął w stolicy pierwsze miejsce razem z dwoma innymi osobami (opiekun pani Dorota Ulrich), natomiast Marcel Socha z klasy III został finalistą konkursu (opiekun pani Ewelina Kilisz). Pozostali reprezentanci też spisali się bardzo dobrze, zabrakło im bardzo niewiele do tytułu finalisty.

Serdecznie gratulujemy!!!